Mpango wetu

Ukubwa wetu mdogo na mtaala uliothibitishwa unamaanisha tunaweza kubinafsisha kujifunza kulingana na uwezo na mahitaji ya kila mwanafunzi. Tunajua ni nini hasa watoto wadogo wanahitaji ili kufaulu darasani na maishani.   

Maagizo ya moja kwa moja

Watoto wote wanaweza kujifunza ikiwa watafundishwa vizuri. Maelekezo ya moja kwa moja, mtaala wetu unaoendeshwa na utafiti, huwaruhusu wanafunzi kujifunza kwa kasi yao wenyewe. Tunawaweka katika vikundi kulingana na mahitaji ya mtu binafsi kwa usaidizi zaidi na uboreshaji zaidi. Data inayotokana na tathmini za mara kwa mara huwaruhusu wanafunzi kuhamia katika vikundi tofauti wanapokuwa wasomaji wanaojiamini zaidi.

Pata maelezo zaidi kuhusu Maagizo ya moja kwa moja.

Madarasa ya kila wiki ya uboreshaji katika sanaa, elimu ya viungo na teknolojia huongeza kwa kujifunza na kufurahisha kwa mtoto wako.

Maarifa ya Msingi

Tunatumia Maarifa ya Msingi kwa historia, masomo ya kijamii na sayansi. Wakiongozwa na matini za kubuni na zisizo za kubuni ambazo walimu husoma kwa sauti, wanafunzi wana nafasi za mwingiliano za kuhoji, kujadili na kubadilishana mawazo.

Wanafunzi wakifanya mtihani

Mafunzo ya Kitaifa ya Kijiografia ya Kuchunguza Sayansi

Tunatumia Mtaala wa Kitaifa wa Kuchunguza Sayansi ya Kijiografia kwa mafundisho ya sayansi. Wanafunzi wetu hupata ulimwengu halisi, masomo ya vitendo na shughuli katika Sayansi ya Fizikia, Sayansi ya Maisha, Sayansi ya Dunia na Anga, na Usanifu wa Uhandisi.

Wanafunzi wakipanda nje

Vipawa na Mafunzo ya Juu

Tunatambua Wanafunzi Wenye Vipawa na Mafunzo ya Juu katika viwango vyote vya daraja kupitia tathmini. Wanafunzi wana fursa za kufanya kazi katika upeo wa uwezo wao wa kitaaluma ambao unapita zaidi ya nyenzo za kiwango cha daraja kama vile utafiti, kujifunza kwa mradi, na masomo ya riwaya.

Mwanafunzi mwenye miwani akisoma

Maendeleo ya Lugha ya Kiingereza

Tunatoa huduma za Ukuzaji wa Lugha ya Kiingereza kwa karibu 65% ya wanafunzi wetu. Tuna wakufunzi wengi wa ESOL, wasaidizi wawili, na Mshirika wa Kielimu wa ESOL. Baada ya kufundisha vikundi vyao vya usomaji na lugha, wakufunzi wetu wa ESOL na Walimu Mkuu hufundisha kwa pamoja katika hisabati na masomo mengine ya kila siku ili kupata fursa bora zaidi za kujifunza. 

Wanafunzi wa lugha nyingi hupokea:

  • Mwongozo wa msamiati uliopanuliwa
  • Ukuzaji wa maarifa ya msingi
  • Msaada wa kikundi kidogo
  • Ukuzaji wa ujuzi wa kimsingi wa kielimu na lugha

Mazoezi ya Kurejesha

Tunatumia Mazoezi ya Kurejesha ili kuunda jumuiya chanya, yenye heshima kwa watoto na walimu, kupunguza migogoro, na kuwafundisha wanafunzi wetu jinsi ya kutatua matatizo. Wanafunzi wetu hujifunza kufanya mambo sahihi kwa sababu wanataka. Wanachama wote wa jumuiya yetu wanaungwa mkono na Mkurugenzi wa wakati wote wa Mazoezi ya Urejeshaji.

Mnamo 2007, Mradi wa Mtaala wa Baltimore ulianzisha Mazoezi ya Urejeshaji kwa shule za Baltimore. Leo shule nyingi za umma za Jiji la Baltimore zinaitumia kama sehemu ya kuzingatia ukamilifu wa wanafunzi. Katika Wolfe Street Academy, ndio kiini cha jinsi tunavyojaliana kwa heshima na fadhili.

Mradi wa Mtaala wa Baltimore , pamoja na Shule za Umma za Jiji la Baltimore, unakuza mazingira tofauti, ya usawa, na jumuishi ya kujifunza kwa wanafunzi, familia na wafanyakazi wote.

Jifunze zaidi